Programy i projekty

    logo_gmina.jpg [96x113]                            

 

 

INFORMACJA
O DOFINANSOWANIU ZADANIA W RAMACH KONKURSU

„UTWORZENIE OGRÓDKÓW DYDAKTYCZNYCH
PRZY SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH” – 2014

 

 ZE ŚRODKÓW

 

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

 

 

Nazwa zadania: Ogródek przyszkolny „Róża wiatrów” przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej.

 

Wartość ogólna zadania: 39 677,00 zł.

 

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 33 500,00 zł. obejmująca sfinansowanie zakupu elementów wyposażenia ogródka, nasadzeń, pomocy dydaktycznych oraz w części równania terenu pod ogródek.

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/

 JĘZYK TO TWÓJ PASZPORT. UCZ SIĘ JĘZYKÓW.

 

28 listopada 2013 roku  uczniowie klas I – III  Szkoły Podstawowej  w Dąbrówce Dużej wzięli udział w festiwalu językowym „Język to Twój paszport. Ucz się języków” - projekcie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji podlegający Ministerstwu Edukacji. Warsztaty odbyły się w Centrum Promocji i Kultury   w Brzezinach. Projekt ten miał na celu podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych. Uczniowie zostali zaproszeni do symbolicznej podróży po czterech stolicach europejskich Berlina, Moskwy, Paryża i Londynu. Uczestnicy zetknęli  się z kulturą i językiem danego kraju biorąc udział w prostych quizach i konkursach. Razem z nimi w podróż wybrał się smok Europek, który służył pomocą w najtrudniejszych pytaniach. Dzieci zostały podzielone na grupy tak, aby każde  miało  równą szansę udziału w zabawie. Dużym zainteresowaniem cieszył się również czerwony londyński autobus typu double-decker, który przywiózł zespół koordynatorów oraz animatorów do Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Wszyscy uczniowie świetnie się bawili, a przecież najszybciej uczymy się w miłej i przyjaznej atmosferze.