Rekrutacja 2021/2022

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BRZEZINY W SPRAWIE REKRUTACJI-

  zarzadzenie.docx

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNLNYCH-

  regulamin_rekrutacji_dzieci_do_oddzialu_przedszkolnego.doc

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ-

  regulamin_rekrutacji_uczniow__do_klasy_i.doc

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO-

  zgloszenie_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego.doc

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEHO DO KLASY I-

  zgloszenie_dziecka_6_letniego_z_obwodu_szkoly_do_kl_i.doc

ZGŁOSZENIE DZIECKA SIEDMIOLETNIEGO DO KLASY I- 

  zgloszenie_dziecka_7_letniego_z_obwodu_szkolydo_kl_i_2017.doc